Pike Blog All Seasons - 2011/12 - 2012/13 - 2014/15 - 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 - 2019/20 - Pike Blog  

Small River Barbel 2012/2013 (Not including barbel under 1lb)

June 2012              
16 -         5lb 0oz, 1lb 0oz (6lb 0oz) MB, T
17 -       6lb 3oz, 7lb 5oz, 5lb 9oz (19lb 1oz) MW
18 -           7lb 3oz MW
25 -           3lb 10oz CAR
26 -         5lb 8oz, 4lb 1oz (9lb 9oz) MW, MB
28 -     6lb 11oz, 5lb 15oz, 3lb 10oz, 5lb 6oz (21lb 10oz) MW
30 -           10lb 6oz MW
July 2012              
5 -           7lb 4oz MW
9 -         7lb 9oz, 7lb 13oz (15lb 6oz) MW
20 -           1lb 4oz CAR
21 -           7lb 1oz JUN
August 2012              
7 -           1lb 4oz CAR
9 -           9lb 1oz RPT
18 -           3lb 4oz MW
20 -           10lb 8oz MW
25 -           9lb 6oz RR
27 -         6lb 3oz, 7lb 0oz (13lb 3oz) MW
29 -   7lb 3oz, 6lb 14oz, 7lb 9oz, 7lb 8oz, 6lb 0oz (35lb 2oz) MW
30 -           4lb 13oz MW
Sept 2012              
1 -           8lb 8oz RR
4 -           10lb 1oz RR
7 -           8lb 0oz RR
14 -   6lb 15oz, 4lb 8oz, 6lb 9oz, 7lb 14oz, 7lb 7oz (33lb 5oz) MW, RR
19 -           10lb 6oz MW1
28 -         6lb 11oz, 9lb 6oz (16lb 1oz) RR
Oct 2012              
1 -           5lb 3oz RR
11 -           7lb 3oz RR
25 -           9lb 15oz MW1
Nov 2012              
11 -           8lb 7oz MW
Dec 2012              
8 -           8lb 14oz SS
20 -           6lb 10oz MW
Jan 2013              
2 -           4lb 8oz T
11 -         11lb 10oz, 4lb 6oz (16lb 0oz) T, SS
Feb 2013
             
16 -           7lb 10oz MW
25 -           11lb 7oz MW
27 -           12lb 4oz SS
Mar 2013
             
4 -           6lb 14oz MW

Barbel/Month 2012/2013 (5lb+ dark green)

No                        
17 -                      
16 -      

Not including barbel
under a pound

15 -      
14 -                      
13 -                    
12 -                    
11 -                  
10 -                  
9 -                  
8 -                  
7 -                  
6 -                  
5 -                
4 -                
3 -          
2 -        
1 -
J J A S O N D J F M    

Barbel/Size 2012/2013

No                        
17 -                      
16 -                      
15 -                      
14 -   Total: 386lb 5oz          
13 -   Number: 56          
12 -   Best: 12lb 4oz          
11 -              
10 -                  
9 -                  
8 -                  
7 -                
6 -              
5 -            
4 -        
3 -    
2 -    
1 -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ lb

Month Weight No Average Best
June 77lb 7oz 14 5lb 8oz 10lb 6oz
July 30lb 15oz 5 6lb 3oz 7lb 13oz
August 86lb 9oz 13 6lb 10oz 10lb 8oz
September 86lb 5oz 11 7lb 13oz 10lb 6oz
October 22lb 5oz 3 7lb 7oz 9lb 15oz
November 8lb 7oz 1 8lb 7oz 8lb 7oz
December 15lb 8oz 2 7lb 12oz 8lb 14oz
January 20lb 8oz 3 6lb 13oz 11lb 10oz
February 31lb 5oz 3 10lb 7oz 12lb 4oz
March 6lb 14oz 1 6lb 14oz 6lb 14oz
Total weight: 386lb 5oz
Number of fish: 56
Average size: 6lb 14oz
Biggest barbel: 12lb 4oz
   
3lb plus: 53
5lb plus: 45
7lb plus: 29
Doubles: 7
   
Final update: 15 Mar 2013