Pike Blog Small River Barbel Stats: 2012/13 Home  
No
20 -
18 -
16 -
14 -
12 -
10 -
8 -
6 -
4 -
2 -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ lb
No
20 -
18 -
16 -
14 -
12 -
10 -
8 -
6 -
4 -
2 -
J J A S O N D J F M    
*Excluding barbel under 1lb
Month Sessions Blanks Barbel Best
June -- -- 11 10lb 6oz
July -- -- 4 7lb 9oz
August -- -- 12 10lb 8oz
September -- -- 7 10lb 1oz
October -- -- 1 5lb 13oz
November -- -- 1 8lb 7oz
December -- -- 1 8lb 14oz
January -- -- 1 11lb 10oz
February -- -- 3 12lb 4oz, 11lb 7oz
March -- -- 1 6lb 14oz
Total weight: 286lb 15oz
Number of fish: 56
Average size: 5lb 2oz
Biggest barbel: 12lb 4oz
   
3lb plus: 38
5lb plus: 34
7lb plus: 20
Doubles: 6
   
Final Update: 4 March 2013
June 2012  
16 - 5lb 0oz, 1lb 0oz (2)
17 - 6lb 3oz, 7lb 5oz (2)
25 - 3lb 10oz
26 - 5lb 8oz, 4lb 1oz (2)
28 - 6lb 11oz, 5lb 15oz, 3lb 10oz (3)
30 - 10lb 6oz
July 2012  
5 - 7lb 4oz
9 - 7lb 9oz
20 - 1lb 4oz
21 - 7lb 1oz
August 2012  
7 - 1lb 4oz
9 - 9lb 1oz
18 - 3lb 4oz
20 - 10lb 8oz
27 - 6lb 3oz, 7lb 0oz (2)
29 - 7lb 3oz, 6lb 14oz, 7lb 9oz, 7lb 8oz, 6lb 0oz (5)
30 - 4lb 13oz
September 2012  
4 - 10lb 1oz
14 - 6lb 15oz, 4lb 8oz, 6lb 9oz, 7lb 14oz (4)
28 - 6lb 11oz, 9lb 6oz (2)
October 2012  
1 - 5lb 13oz
November 2012  
11 - 8lb 7oz
December 2012  
8 - 8lb 14oz
January 2013  
11 - 11lb 10oz
February 2013  
16 - 7lb 10oz
25 - 11lb 7oz
27 - 12lb 4oz
March 2013  
4 - 6lb 14oz
Accumulative Total: 127
« 2011/12 Home 2013/14 »