Pike Blog Small River Barbel Stats: 2018/19 Home  
No
24 -
22 -
20 -
18 -
16 -
14 -
12 -
10 -
8 -
6 -
4 -
2 -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ lb
No
24 -
22 -
20 -
18 -
16 -
14 -
12 -
10 -
8 -
6 -
4 -
2 -
J J A S O N D J F M    
Month Sessions Blanks Barbel Best
June 4 0 15 7lb 1oz
July 1 0 2 5lb Approx
August 3 0 19 9lb 12oz
September 5 0 19 7lb 10oz
October 2 0 4 4½lb Approx
November 2 0 9 6lb Approx
December 1 0 3 6lb Approx
January 2 0 4 7lb 1oz
February 3 0 6 9lb 1oz
March 6 (29) 0 20 10lb 3oz
Total weight: 429lb 0oz
Number of fish: 101
Average size: 4lb 4oz
Biggest barbel: 10lb 3oz
   
3lb plus: 80
5lb plus: 36
7lb plus: 13
Doubles: 1
   
Updated: 13 March 2019
June 2018 (15 for 50lb 3oz)
16 - 6lb 1oz, 6lb, 1lb, 7lb 1oz, 3½lb (5)
19 - 4oz, 4oz (2)
27 - 2lb, 3lb, 2lb, 4lb, 2lb, 1½lb (6)
29 - 6lb 5oz, 5lb 4oz (2)
July 2018 (2 for 10lb)
5 - 5lb, 5lb (2)
August 2018 (19 for 82lb 4oz)
17 - 2lb, 9lb 12oz, 5lb 6oz (3)
21 - 4lb, 5lb, 2½lb, 4½lb, 3½lb, 5½lb (6)
23 - 3lb, 4½lb, 8lb 0oz, 1lb, 3½lb, 5lb, 8lb 2oz, 2½lb,
  2½lb, 2lb (10)
September 2018 (19 for 79lb 4oz)
4 - 4lb, 7lb, 3lb, 3½lb, 5lb 4lb (6)
5 - 7lb 10oz (1)
11 - 3½lb, 4½lb, 4lb, 2lb, 6lb (5)
14 - 3lb, 3½lb (2)
27 - 5lb, 2lb, 1¾lb, 4lb, 4lb (5)
October 2018 (4 for 14½lb)
3 - 3½lb, 4½lb (2)
24 - 3½lb, 3lb (2)
November 2018 (9 for 31¾lb)
*28 - 3lb, ¾lb, 3lb, 5lb*, 6lb, 4lb (6)
29 - 4lb, 2lb, 4lb (3)
December 2018 (3 for 14lb)
4 - 6lb, 4½lb, 3½lb (3)
January 2019 (4 for 19lb 9oz)
10 - 5lb, 3½lb, 7lb 1oz (3)
18 - 4lb (1)
February 2019 (6 for 29lb 10oz)
13 - 6oz (1)
16 - 3lb (1)
27 - 6lb, 8lb 3oz, 9lb 1oz, 3lb (4)
March 2019 (20 for 97lb 14oz)
1 - 3lb, 4lb, 6lb, 3lb (4)
2 - 2lb (1)
6 - 8lb 3oz, 6lb, 3lb 4lb (4)
7 - 3½lb, 7lb 5oz (2)
12 - 4lb, 10lb 3oz, 8lb 3oz, 5½lb (4)
**13 - 3½lb, 2lb, 4lb, 5½lb**, 5lb (5)
*600th Small river barbel all time.
**100th Small river barbel of the season.

Accumulative Total: 636
« 2017/18 Home 2019/20 »