Pike Blog Small River Barbel Stats: 2019/20 Home  
No
34 -
32 -
30 -
28 -
26 -
24 -
22 -
20 -
18 -
16 -
14 -
12 -
10 -
8 -
6 -
4 -
2 -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ lb
No
34 -
32 -
30 -
28 -
26 -
24 -
22 -
20 -
18 -
16 -
14 -
12 -
10 -
8 -
6 -
4 -
2 -
 
J J A S O N D J F M    
Month Sessions Blanks Barbel Best
June 5 0 34 9lb 15oz
July 6 0 21 7lb 9oz
August 10 0 29 10lb 0oz
September 6 0 18 8lb 1oz
October 4 0 22 12lb 1oz, 10lb 11oz
November 4 0 11 10lb 10oz, 10lb 3oz
December 2 0 4 9lb 15oz
January 5 0 11 9lb 0oz
February 2 0 4 9lb 2oz
March 4 (48) 0 10 8lb 10oz
Total weight: 779lb 0oz
Number of fish: 164
Average size: 4lb 12oz
Biggest barbel: 12lb 1oz
   
3lb plus: 132
5lb plus: 69
7lb plus: 28
Doubles: 5
   
Updated: 12 March 2020
June 2019 34
16 - 1lb, 3lb, 2lb, 2lb, ½lb, 4lb, 5lb, 8lb 8oz,
  2½lb, 7lb 0oz, 7lb, 4lb, 2lb, 4lb, 5lb, 3¾lb,
  7lb 10oz (17)
17 - 1¾lb, 6lb 7oz, 4lb (3)
20 - 2½lb, 4lb, 9lb 15oz (3)
22 - 2lb, 7lb 10oz, 3lb, 3¾lb (4)
27 - 2¾lb, 4lb, 3½lb, 2½lb, 3¾lb, 2lb, 4lb (7)
July 2019 21
3 - 3lb, 2lb, 2½lb, 3½lb (4)
4 - 3lb, 3lb, 3lb, 6lb 0oz, 6lb 0oz, 7lb 0oz, 7lb 9oz (7)
5 - 6lb 14oz, 3½lb, 4lb (3)
9 - 3lb, 3½lb (2)
17 - 2¾lb, 3lb, 5lb (3)
23 - 5lb 10oz, 6lb 8oz (2)
August 2019 29
1 - 6lb 2oz (1)
6 - 5lb (1)
7 - 1½lb, 4lb, 2¾lb, 3lb, 6lb 11oz (5)
*8 - 2½lb, 4lb 7oz*, 1¾lb, 1½lb, 3½lb, 4lb (6)
14 - 5lb, 3lb, 10lb 0oz (3)
16 - 3lb, 2¾lb, 8lb 7oz (3)
21 - 6lb 9oz (1)
23 - 2½lb, 6lb 0oz (2)
24 - 1½lb, 4lb, 2¾lb (3)
28 - 1½lb, ½lb, 5½lb, ½lb (4)
September 2019 18
4 - 5lb 12oz (1)
6 - 4lb, 4lb 10oz (2)
11 - 8lb 1oz, 5lb 13oz, 6lb 1oz, 6lb 8oz, 5lb 0oz, 5lb 9oz (6)
**12 - 1½lb, 3lb, 5lb 0oz, 2½lb, 3lb, 3½lb, 4lb 10oz** (7)
17 - 5lb (1)
19 - 5lb 14oz (1)
October 2019 22
3 - 1½lb, 3½lb (2)
9 - 3½lb, 4½lb, 3½lb, 4lb, 12lb 1oz (5)
29 - 5lb, 6lb 2oz, 4½lb, 3lb, 10lb 11oz, 5lb, 4½lb, 6lb 1oz,
  4½lb, 4lb, 2½lb, 7lb 8oz, 6lb 0oz, 4lb (14)
31 - 6oz (1)
November 2019 11
8 - 10lb 10oz, 5lb, 4lb (3)
20 - 5lb, 7lb 0oz (2)
21 - 7lb 5oz, 6lb 2oz, 10lb 3oz (3)
26 - 5lb, 8lb 10oz, 8lb 0oz (3)
December 2019 4
4 - 5lb, 3lb (2)
5 - 9lb 15oz, 4½lb (2)
January 2020 11
2 - 4lb, 8lb 2oz, 7lb 7oz, 5½lb (4)
6 - 8lb 2oz, 3½lb (2)
9 - 9lb 0oz, 4¾lb (2)
21 - 3½lb (1)
29 - 5lb, 4lb (2)
Februray 2020 4
19 - 4lb, 4½lb, 4lb (3)
25 - 9lb 2oz (1)
March 2020 10
3 - 4lb, 6lb 10oz, 8lb 10oz, 7lb 7oz, 5lb (5)
4 - 5lb (1)
7 - 6lb 12oz, 4lb, 4lb (3)
***12 - 3½lb*** (1)
*700th Small river barbel all time.
**100th Small river barbel of the season.
***800th Small river barbel all time.

Accumulative Total: 800
« 2018/19 Home 2020/21 »