Pike Blog Small River Barbel Stats: 2021/22 Home  
No
40 -
38 -
36 -
34 -
32 -
30 -
28 -
26 -
24 -
22 -
20 -
18 -
16 -
14 -
12 -
10 -
8 -
6 -
4 -
2 -
47
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ lb
No
40 -
38 -
36 -
34 -
32 -
30 -
28 -
26 -
24 -
22 -
20 -
18 -
16 -
14 -
12 -
10 -
8 -
6 -
4 -
2 -
62
42
J J A S O N D J F M    
Month Sessions Blanks Barbel Best
June 5 0 62 5lb 10oz
July 7 0 42 7lb Approx
August 5 0 25 7lb 3oz
September 3 0 11 11lb 1oz
October 4 0 10 11lb 0oz
November 2 0 4 7lb 4oz
December 2 0 10 6lb Approx
January 2 0 4 6lb 7oz
February 3 0 8 6lb Approx
March 1 (34) 0 4 6lb 12oz
Total weight: 534lb 8oz
Number of fish: 180
Average size: 2lb 15oz
Biggest barbel: 11lb 1oz
   
3lb plus: 85
5lb plus: 34
7lb plus: 8
Doubles: 2
   
Updated: 4 March 2022
June 2021 (62 for 154lb 10oz)
16 - 1lb, ¾lb, 1lb, 1½lb, 1lb, 4lb, 5½lb, 5lb,
  3lb, 4lb, 3lb, 2lb, 5lb, 1lb, 4½lb, 5lb,
  2½lb, ¾lb, ¼lb, ½lb, 1½lb (21)
17 - ¾lb, 1½lb, 2¾lb, 1½lb, ¾lb, 1½lb, ¾lb, 1lb,
  1½lb, ¾lb, 2lb (11)
23 - 1¼lb, 5lb 0oz, 5lb 1oz, 5lb 10oz, 3lb, 1½lb, 4lb (7)
25 - 4lb, 1lb, 1lb, 2lb, 1½lb, 2lb, 2lb (7)
29 - 2lb, 1½lb, 2lb, 3¾lb, 5lb 7oz, 4lb, 4½lb, 3½lb,
  3¼lb, 3lb, 2lb, 4lb, 4¼lb, 1¾lb, 1½lb, 1½lb (16)
July 2021 (42 for 98lb 0oz)
7 - 3lb, 4lb, 5lb (3)
13 - 1lb, 2lb, 7lb, 3lb, 3lb, 2lb, 1½lb, 3lb,
  2lb, 1½lb (10)
14 - ¾lb, ¼lb, 2½lb (3) - Not targeted
23 - 2½lb, 1lb, ¼lb, ¼lb (4)
27 - 3½lb, 1lb, 2lb, 2½lb, 2¾lb, 3lb, 1lb (7)
28 - 2lb, 3lb (2) - Flooded off river
*31 - 1lb, 1lb, 3½lb, 4½lb, 2¾lb, 2lb, 4lb, 2¾lb,
  1¾lb*, 1½lb, 1lb, 3lb, 3lb (13)
August 2021 (25 for 65lb 11oz)
11 - 4½lb, 1¼lb, 1lb, 2lb, 1lb, 2lb, 3½lb, 4lb,
  1¼lb, 1½lb (10)
17 - 1¾lb, 3¼lb (2)
20 - 2lb, 3¼lb, 2½lb, 2lb, 3½lb, 5lb (6)
21 - 1½lb, ¾lb (2)
25 - 4lb, 3½lb, 7lb 3oz, 1½lb, 2lb (5)
September 2021 (11 for 49lb 14oz)
14 - 1lb, 4½lb, 11lb 1oz, 3lb, 5lb 2oz (5)
22 - 4½lb, 5lb 3oz (2)
24 - 2½lb, 7lb 12oz, 4lb, 1¼lb (4)
October 2021 (10 for 48lb 5oz)
6 - 6lb 2oz (1)
8 - 4lb, 3¾lb, ½lb, 7lb 2oz, 11lb 0oz (5)
20 - 4lb, ½lb (2) - Not targeted
**22 - 4½lb, 6lb 13oz** (2)
November 2021 (4 for 20lb 5oz)
10 - 7lb 1oz (1)
24 - 7lb 4oz, 3½lb, 2½lb (3)
December 2021 (10 for 26lb 10oz)
1 - 1lb, ¾lb, 4lb, 5lb 2oz, 6lb, 1lb, 1lb (7)
8 - ¾lb, 5lb, 2lb (3)
January 2022 (4 for 17lb 3oz)
25 - 3¼lb, 5lb 8oz (2)
29 - 2lb, 6lb 7oz (2)
February 2022 (8 for 34lb 0oz)
2 - 4lb (1) - Not targeted
9 - 5lb, 4½lb, 1¼lb, 3¾lb, 6lb (5)
23 - 3½lb, 6lb (2)
March 2022 (4 for 19lb 14oz)
4 - 1½lb, 6lb 12oz, 6lb 10oz, 5lb (4)
*100th Small river barbel of the season.
**150th Small river barbel of the season / 1,200 Small river barbel over all 12 seasons (averaging 100 per season).

Accumulative Total: 1,230
« 2020/21 Home 2022/23 »