Pike Blog Small River Barbel Stats: 2022/23 Home  
No
40 -
38 -
36 -
34 -
32 -
30 -
28 -
26 -
24 -
22 -
20 -
18 -
16 -
14 -
12 -
10 -
8 -
6 -
4 -
2 -
51
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ lb
No
40 -
38 -
36 -
34 -
32 -
30 -
28 -
26 -
24 -
22 -
20 -
18 -
16 -
14 -
12 -
10 -
8 -
6 -
4 -
2 -
J J A S O N D J F M    
Month Sessions Blanks Barbel Best
June 3 0 34 4lb Approx
July 2 0 36 5lb 5oz
August 4 0 36 7lb 12oz
September 2 0 19 6lb 9oz
October 3 0 13 4½lb Approx
November 7 0 16 6lb 12oz
December 3 0 7 6lb Approx
January 6 0 26 10lb 9oz
February 5 0 18 9lb 0oz
March 4 (39) 0 23 7lb 5oz
Total weight: 686lb 7oz
Number of fish: 228
Average size: 3lb 1oz
Biggest barbel: 10lb 9oz
   
3lb plus: 112
5lb plus: 47
7lb plus: 8
Doubles: 1
   
Updated: 14 March 2023
June 2022 (34 for 66lb 4oz)
16 - 1½lb, 2½lb, 1½lb, ½lb, 1lb, 2lb, 2lb, 1lb,
  2lb, 1½lb (10)
21 - 1½lb, 1½lb, 2½lb, 1½lb, 2lb, 3½lb, 3lb, 1lb (8)
28 - ½lb, 4lb, 1lb, 1½lb, 4lb, 3lb, 1lb, 3½lb,
  3lb, ¾lb, 1½lb, 4lb, 2lb, 1½lb, 2lb, 1lb (16)
July 2022 (36 for 56lb 9oz)
*22 - ½lb, ½lb, 1½lb, 1½lb, ¾lb, 3lb, 2lb, 2½lb,
  4lb, 2lb, 2lb*, ¾lb, ½lb, ½lb, ½lb, ½lb,
  ¼lb, ½lb, ¾lb, ½lb, ½lb, 1lb, 2lb, ½lb (24)
**29 - 2lb, 1lb, 1lb, ½lb, 3½lb, 5lb 5oz, 1lb, 4½lb,
  5lb, 2½lb, ½lb, ¾lb** (12)
August 2022 (36 for 97lb 7oz)
2 - 2lb, 1lb, 2½lb, 3½lb, 7lb 10oz, 6lb 1oz, 5lb 0oz, 3lb,
  ¾lb, 1lb, 2½lb, 2lb, 1lb (13)
3 - 2lb, 1lb, 3½lb, ¾lb, 1½lb, 2½lb, ¾lb (7)
***16 - 1lb, 2lb, ¾lb, ¾lb, 3lb, 2lb, 3lb, 3lb,
  5lb, 3lb*** (10)
24 - 2lb, 2½lb, 3lb, 4½lb, 7lb 12oz, 4lb (6)
September 2022 (19 for 59lb 7oz)
14 - 2lb, ¾lb, 2½lb, ½lb, 5lb 2oz, 3lb, 3lb, 3lb,
  6lb 9oz, 5lb, 3lb, 5lb, 1lb (13)
23 - 1½lb, 4lb, 2lb, 4lb, 3lb, 4lb (6)
October 2022 (13 for 30lb 4oz)
1 - ¾lb, 2lb, 1½lb, 3lb, 3½lb (5)
4 - ½lb, 2½lb, 3½lb, 2lb, 2½lb (5)
26 - 2lb, 4½lb, 2lb (3)
November 2022 (16 for 55lb 11oz)
2 - 2lb, 4lb (2)
8 - 5lb 2oz, 4lb 5oz (2)
9 - 1½lb, 3¾lb, 1lb (3)
11 - 3lb, 4lb, 6lb 8oz, 6lb 12oz (4)
16 - 2lb, 1¾lb, 2lb (3)
18 - 3lb (1)
24 - 5lb (1)
December 2022 (7 for 31lb 13oz)
1 - 5lb 8oz, 5lb, 5lb 7oz, 5lb (4)
2 - 3lb (1)
6 - 2lb, 6lb (2)
January 2023 (26 for 110lb 10oz)
3 - 4lb, 3lb (2)
4 - 3½lb, 2½lb, 5lb, 7lb 3oz, 2½lb (5)
†6 - 2lb, 6lb†, 2lb, 4lb (4)
13 - 2lb, 3lb, 5lb, 5lb, 2½lb, 5lb, 4lb, 4lb,
  1½lb (9)
21 - 1¾lb (1)
27 - 7lb 0oz, 8lb 10oz, 10lb 9oz, 6lb 0oz, 3lb (5)
February 2023 (18 for 78lb 5oz)
1 - 6lb 11oz, 5lb 15oz, 4lb (3)
2 - 4½lb, 2½lb, 5lb (3)
10 - 3lb (1)
††17 - 1½lb, 6lb 7oz, 9lb 0oz, 5lb 12oz, 1¾lb, 3lb†† (6)
24 - ¾lb, 4lb, 4½lb, 3lb, 5lb (5)
March 2023 (23 for 100lb 1oz)
1 - 5lb, 6lb 9oz, 6lb 1oz (3)
9 - 5lb, 3¾lb (2)
11 - 6lb 0oz, 6lb 12oz, 3lb, 2¾lb, 3lb, 2lb, 4lb (7)
14 - 4½lb, 6lb, 3½lb, 5lb, 2¾lb, 5lb, 3lb, 7lb 3oz,
  2¾lb, 2lb, 3½lb (11)
*1000th Small river barbel without a blank (250 trips).
**1,300 Small river barbel.
***100th Small river barbel of the season (8 trips).
†1,400 Small river barbel.
††200th Small river barbel of the season.

Accumulative Total: 1,458
« 2021/22 Home 2023/24 »